Про нас і нашу комісію

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – це згуртований науково - педагогічний колектив, який працює творчо і натхненно, докладає максимум зусиль для розвитку творчих і професійних здібностей студентів.

 

Штат педагогічного персоналу циклової комісії

на  2017-2018 н.р. затверджено у кількості  13  осіб, а саме:

 

 

 

 

 

Головні завдання освітньої діяльності  які стоять перед ЦК загальнотехнічних  дисциплін 

 

у 2017-2018 навчальному році

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості, поглиблення вивчення дисциплін, творче сприйняття навчального матеріалу, інтеграція міждисциплінарних зв’язків.

Основні напрями роботи циклової методичної комісії загальнотехнічних дисциплін:

                 Формувати висококваліфікованого молодшого спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності, громадської свідомості.

                 Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам сьогодення.

                 Продовжити роботу по залученню педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

 

                 Розширити спектр видавничої продукції викладачами комісії з метою популяризації навчально-методичних досягнень та обміну досвідом.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії - спрямувати  роботу на реалізацію навчально-методичної проблеми: «Організація науково-дослідницької роботи студентів, як методу пошукового навчання».

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

·       навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;

·       методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

·       підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;

·       удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій  з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

організація самостійної роботи студентів тощо. 

Провідні функції циклової комісії  загальнотехнічних дисциплін